menu

Hurtig levering
indenfor 1-2 hverdage

E-mærket
Godkendt af E-handelsfonden

Gratis fragt
over 199 kr.

Persondatapolitik

E-Invasion A/S politik for beskyttelse af personoplysninger

Introduktion

Det er vigtigt for E-Invasion A/S (“E-Invasion” eller “vi”), at dine personoplysninger er beskyttet. Denne politik informerer dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger og dine rettigheder. Personoplysninger er alle oplysninger, der kan knyttes til dig som privatperson, f. eks. navn og kontaktoplysninger.

Kort fortalt behandler vi dine oplysninger af følgende årsager:

I det omfang det er nødvendigt for at håndtere din ordre.

For at give dig information – typisk omkring fertilitet, både via nyhedsbreve, tekstbeskeder og ved målrettet markedsføring på onlinemedier, i søgemaskiner og offline.

Til at kommunikere med dig og besvare dine spørgsmål.

Til at håndtere produktanmeldelser.

Til at minde dig om en efterladt indkøbskurv.

Til at overholde obligatorisk lovgivning (f. eks. forbrugerbeskyttelsesloven eller bogføringsloven).

Du har en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesloven. For eksempel har du altid ret til at gøre indsigelse mod markedsføring. Du kan også læse om, hvordan du kan påvirke vores behandling af dine personoplysninger – hvilke rettigheder du har.

Vil du vide mere, så kan du læse nedenstående detaljerede beskrivelse.

Ansvarlig virksomhed for behandling af dine personoplysninger.

E-Invasion A/S, et dansk aktieselskab med CVR nr. 27421369 og som er etableret 2003, er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Bemærk desuden, at vores betalingsudbydere behandler personoplysninger indsamlet via vores hjemmeside efter købet og hver især er ansvarlige for deres behandling.

Hvis du ønsker at kontakte os vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os på info@billige-teste.dk eller ringe til os på +45 70 200 128. Vores postadresse er E-Invasion A/S, Artillerivej 86,1, 2300 København S, Danmark. Bemærk at vores lager ikke ligger på denne adresse.

Hvor fra eller hvor indsamler vi dine personoplysninger?

Vi behandler personoplysninger, som du har valgt at dele med os.

Hvem kan få adgang til dine personoplysninger?

Dine personoplysninger behandles primært af os i E-Invasion. Vi sælger aldrig dine personoplysninger. I nogle tilfælde deler vi dine personoplysninger for at opfylde vores forpligtelser over for dig på en god og effektiv måde. Se nedenstående eksempler:

For at vi kan sikre, at du betaler os, vil vores betalingsudbydere få adgang til dine personoplysninger.

For at vi kan levere dine varer til din private adresse eller til en pakkeshop, og for at kunne håndtere eventuelle returforsendelser, deler vi dine personoplysninger med en transportvirksomhed.

For at kunne publicere dine anmeldelser på vores hjemmeside deler vi dine personoplysninger med udbyderen af den tekniske løsning til offentliggørelse af sådanne anmeldelser.

Til at markedsføre relevante produkter og gøre vores hjemmeside så relevant som muligt, deler vi dine personoplysninger med dem, der leverer en markedsføringstjeneste til os, for eksempel Google.

Vi deler dine personoplysninger med it-leverandører, som behandler personoplysningerne på vegne af os som databehandlere for at assistere os med vores it-tjenester.

Hvis du ønsker flere detaljer om, hvem vi deler dine personoplysninger med, er du velkommen til at kontakte os.

Overfører vi dine personoplysninger til en modtager uden for EU/EØS?

E-Invasion behandler generelt dine personoplysninger inden for EU/EØS, men i nogle få tilfælde bruger vi leverandører fra lande uden for EU/EØS. Ved overførsel af dine personoplysninger uden for EU/EØS sikrer E-Invasion, at der er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

E-Invasion overfører muligvis dine personoplysninger til USA og vores leverandør, som leverer en tjeneste til udsendelse af nyhedsbreve og vores leverandører, som leverer tjenester til markedsføring af relevante produkter.

Eventuelle amerikanske leverandører, som vi bruger er certificeret i henhold til Privacy Shield. Privacy Shield er en aftale mellem EU og USA, hvis hensigt er at beskytte europæernes grundlæggende rettigheder og sikre retssikkerheden for virksomheder, der overfører personoplysninger til USA. Amerikanske virksomheder kan tilmelde sig som Privacy Shield-certificeret i det amerikanske handelsministerium. Handelsministeriet kontrollerer derefter, at leverandørernes politik for beskyttelse af personoplysninger overholder strenge databeskyttelsesstandarder.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi deler dine personoplysninger, eller hvis du ønsker oplysninger om de sikkerhedsforanstaltninger vi har truffet, bedes du kontakte os.

Hvordan kan du påvirke vores  behandling af dine personoplysninger?

I henhold til databeskyttelseslovgivningen har du en række forskellige rettigheder i forhold til at påvirke vores behandling af dine personoplysninger. Læs mere herunder.

Ret til at tilbagekalde dit samtykke og til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger.

Du har ret til helt eller delvist at tilbagekalde et afgivet samtykke til behandling af dine personoplysninger. Din tilbagekaldelse har virkning fra tidspunktet for din tilbagekaldelse.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du har altid ret til at gøre indsigelse mod markedsføring fra os, herunder nyhedsbreve.

I andre tilfælde findes retten til indsigelse ikke (f.eks. fordi vi er forpligtede til at opbevare dine personoplysninger). Du har ret til at gøre indsigelse, når behandlingen er baseret på afvejning af legitime interesser. Læs mere om, hvad dette betyder herunder. Hvis vi kan påvise vægtige legitime årsager til behandlingen, der vejer tungere end dine interesser og grundlæggende rettigheder, eller hvis behandlingen finder sted med henblik på at fastslå, udøve eller forsvare retskrav, har du aldrig ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Ret til adgang

Du har ret til at få bekræftet, om vi behandler personoplysninger om dig eller ej. Du kan få adgang til personoplysningerne og modtage en kopi af de personoplysninger, som vi har behandlet.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig og ret til at bede os om at fuldstændiggøre ufuldstændige personoplysninger.

Ret til sletning og begrænsning af behandlingen

Under visse omstændigheder har du ret til at anmode om at få personoplysninger om dig slettet. Det er f.eks. tilfældet, hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet, eller hvis du trækker det samtykke tilbage, der er grundlag for behandlingen, og der ikke er et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen.

Du har også ret til at anmode E-Invasion om at begrænse behandlingen af personoplysningerne om dig. Det er f.eks. tilfældet, hvis du bestrider rigtigheden af personoplysningerne, eller behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletningen af personoplysningerne og i stedet anmoder om, at anvendelsen heraf begrænses.

Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

Du har altid ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed. Det kan du navnlig gøre i den EU/EØS-medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller din arbejdsplads, eller hvor en påstået overtrædelse af den gældende databeskyttelseslovgivning har fundet sted. Tilsynsmyndigheden i Danmark er Datatilsynet. Denne ret berører ikke andre administrative klagegange eller adgang til retsmidler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at bede os om at overføre visse af de personoplysninger, som vi har om dig, til et andet firma (dataportabilitet).

Denne ret gælder for personoplysninger, som du har givet os i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart og indbyrdes kompatibelt format, hvis:

Behandlingen er baseret på et samtykke eller på en kontrakt, og

behandlingen foretages ved hjælp af automatisk databehandling.

Når du udøver din ret til dataportabilitet, har du ret til at få personoplysninger overført direkte fra E-Invasion til en anden dataansvarlig, hvis det er teknisk muligt.

Hvordan og hvorfor behandler vi personoplysninger om dig?

Vores mål er at være så transparent som muligt med hensyn til, hvordan og hvorfor vi behandler personoplysninger om dig. I nedenstående afsnit kan du læse flere detaljer om, hvorfor vi behandler personoplysninger om dig (årsagerne til behandling), hvilke personoplysninger vi behandler, vores retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger, og hvor længe vi behandler dine personoplysninger til hvert formål.

Behandling af personoplysninger før du foretager et køb

For at vi kan kommunikere med dig og for at modtage feedback fra dig, er vi nødt til at behandle personoplysninger om dig. Hvis du ikke giver os personoplysninger til disse formål, vil vi ikke være i stand til at stille tjenesten til rådighed for dig eller besvare dine spørgsmål.

1)

Til hvilke formål behandler vi personoplysninger om dig?

Til at gemme din forladte indkøbskurv og minde dig om det produkt, du har i kurven, hvis du har indledt et køb ved at indtaste din e-mailadresse.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Oplysninger om din indkøbskurv og din e-mailadresse, som du gav os, da du indledte dit køb.

Hvad er vores retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger?

Vores legitime interesse i at gøre det så nemt som muligt for dig at købe det produkt, du har vist interesse i ved at placere det i indkøbskurven.

Hvor længe behandler vi dine personoplysninger til det specifikke formål?

Fra det tidspunkt hvor du placerer produktet i indkøbskurven, og indtil du foretager et køb, dog ikke mere end 30 dage.

2)

Til hvilke formål behandler vi personoplysninger om dig?

Til at besvare spørgsmål, du stiller os.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Dit navn, dine kontaktoplysninger, billeder, som du sender til os, og andre oplysninger, som du giver os.

Hvad er vores retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger?

Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af vores kontrakt med dig.

Hvor længe behandler vi dine personoplysninger til det specifikke formål?

I tre (3) år, eller så længe vi er forpligtet til det ved lov.

Behandling, der er nødvendig for gennemføres af købet of vores aftale.

For at vi kan gennemføre dit køb, for eksempel for at kunne levere produktet, er vi nødt til at behandle personoplysninger om dig. Vi er også nødt til at behandle personoplysninger om dig for at overholde lovbestemte eller andre krav, såsom regnskabslovgivningens krav om at opbevare data, samt forbrugerbeskyttelseslove. Hvis du ikke giver os personoplysninger til disse formål, vil vi ikke være i stand til at gennemføre dit køb hos os.

Bemærk venligst, at også vores betalingsudbyder(e) behandler personoplysninger med henblik på at administrere din betaling af ordren. Vores betalingsudbyder(e) er hver især ansvarlig(e) for en sådan behandling. Vores betalingsudbyder(e) giver dig også mulighed for at vælge en nemmere måde at foretage et køb på ved automatisk at udfylde dine personoplysninger, eller ved at du huskes på din enhed.

3)

Til hvilke formål behandler vi personoplysninger om dig?

Til at administrere dit køb, dvs. for at vide hvem vi indgår en aftale med, for at bekræfte dit køb, for at levere dit køb og kommunikere med dig om din levering.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Dit navn, kontaktoplysninger, såsom e-mailadresse og leveringsadresse, ordreoplysninger og valgt betalingsmetode og IP-adresse.

Hvad er vores retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger?

Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af vores kontrakt med dig.

Hvor længe behandler vi dine personoplysninger til det specifikke formål?

Tolv (12) måneder fra ordreafgivelse.

4)

Til hvilke formål behandler vi personoplysninger om dig?

Hvis du ønsker at bruge din ret til at trække dit samtykke tilbage eller ændre dit produkt, og for at vi kan overholde lovgivningen om forbrugerbeskyttelse.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Dit navn, telefonnummer, e-mailadresse, postadresse og oplysninger om dit køb, for eksempel din betalingsmetode.

Hvad er vores retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger?
Vi gemmer også de oplysninger, du har delt, når du bruger din ret til at trække dit samtykke tilbage, eller når du ændrer dit produkt.

Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af vores kontrakt med dig, for at vi kan leve op til vores politik vedrørende returforsendelser, og for at vi kan overholde relevante forbrugerbeskyttelseslove.

Hvor længe behandler vi dine personoplysninger til det specifikke formål?

Fra det tidspunkt, hvor du foretager dit køb og i tolv (12) måneder derefter, for at vi kan overholde forbrugerbeskyttelseslovgivningen.

5)

Til hvilke formål behandler vi personoplysninger om dig?

Hvis du vælger at bruge nogen af dine rettigheder, vil vi behandle personoplysningerne om dig, indtil vi har truffet en beslutning om tilbagekaldelse eller ændring af produktet og har foretaget eventuel tilbagebetaling eller sendt dig det nye produkt.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Til at håndtere eventuelle klager og/eller retstvister mod os.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Dit navn, dine kontaktoplysninger, de oplysninger, du har angivet, og som er relevante i forbindelse med en klage og/eller retstvist.

Hvad er vores retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger?

Behandlingen er nødvendig, for at vi kan overholde relevante forbrugerbeskyttelseslove og ud fra hensynet til vores legitime interesse i at behandle klager og/eller forsvare os mod retskrav.

Hvor længe behandler vi dine personoplysninger til det specifikke formål?

Fra det tidspunkt hvor vi har fået kendskab til din klage og/eller retstvist, og så længe den er i gang. Hvis vi afviser dit krav, opbevarer vi altid oplysningerne i tolv (12) måneder i tilfælde af, for det tilfælde at du vælger at få retstvisten vurderet af en relevant instans.

6)

Til hvilke formål behandler vi personoplysninger om dig?

Til at overholde juridiske forpligtelser, dvs. regnskabslove og lovgivning om hvidvaskning af penge.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Oplysninger om din faktura, såsom din købshistorik, dit navn og dine kontaktoplysninger.

Hvad er vores retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger?

Behandlingen er nødvendig, for at vi kan overholde den relevante lovgivning.

Hvor længe behandler vi dine personoplysninger til det specifikke formål?

Fra det tidspunkt hvor du foretager købet og i optil seks (6) år i henhold til dansk regnskabslovgivning og i fem til ti (5-10) år i henhold til lovgivningen om hvidvaskning af penge.

Behandling af personoplysninger modtaget ved anmeldelse af produkter

7)

Til hvilke formål behandler vi personoplysninger om dig?

For at sende e-mails med anmodning om anmeldelser efter dit køb.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Dit navn, din e-mailadresse og ordre-id.

Hvad er vores retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger?

Det er vores legitime interesse at kontakte dig med en anmodning om at bedømme eller anmelde kundeoplevelsen hos os for at gøre oplevelsen bedre for både dig og andre kunder.

Hvor længe behandler vi dine personoplysninger til det specifikke formål?

Indtil vi har sendt vores anmodning til dig.

Behandling af personoplysninger med henblik på kommunikation og relevante tilbud til dig.

8)

Til hvilke formål behandler vi personoplysninger om dig?

Til at sende nyhedsbreve og relevante tilbud til dig på din anmodning og til at sende markedsføring til dig, der har foretaget et køb.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Dit fornavn,  e-mail-adresse, andre oplysninger der er afgivet ifm. med tilmelding til nyhessbrev og din købshistorik.

Hvad er vores retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger?

Når du vælger at abonnere på vores nyhedsbrev, behandler vi dine personoplysninger baseret på dit samtykke.

Når du har foretaget et køb, behandler vi dine personoplysninger baseret på vores legitime interesse i at udsende relevant direkte markedsføring. Det gør vi kun, hvis du har foretaget et køb hos os og ikke har gjort indsigelse mod at modtage markedsføring

Hvor længe behandler vi dine personoplysninger til det specifikke formål?
Hvis du har valgt at modtage nyhedsbreve og relevante tilbud, sender vi dem til dig, indtil du afmelder vores nyhedsbrev.

Hvis vi sender dig et nyhedsbrev baseret på vores legitime interesse, sender vi dig en sådan markedsføring i to (2) år, medmindre du tidligere har gjort indsigelser mod at modtage markedsføring fra os.

9)

Til hvilke formål behandler vi personoplysninger om dig?

Til at udarbejde målrettet markedsføring til dig på på tredjepartswebsteder.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Din e-mailadresse, cookies og din IP-adresse.

Hvad er vores retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger?

Det er vores legitime interesse at bruge dine personoplysninger til direkte markedsføring og til at gøre vores markedsføring relevant for dig. Det gør vi kun, hvis du har foretaget et køb hos os og ikke har gjort indsigelse mod at modtage markedsføring.

Hvor længe behandler vi dine personoplysninger til det specifikke formål?

Dine personoplysninger vil blive behandlet fra det tidspunkt, hvor du har foretaget dit køb og i to (2) år, medmindre du gør indsigelse mod vores markedsføring før.

10)

Til hvilke formål behandler vi personoplysninger om dig?

Til at publicere en anmeldelse, som du har valgt at skrive for at gøre kundeoplevelsen transparent for vores brugere og for at markedsføre vores varemærke over for potentielle kunder.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Dit navn og de oplysninger, du har givet i din anmeldelse.

Hvad er vores retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger?

Det er vores legitime interesse at offentliggøre den anmeldelse, som du har skrevet og delt på en anmeldelsesplatform.

Hvor længe behandler vi dine personoplysninger til det specifikke formål?

Indtil du fjerner anmeldelsen fra anmeldelsesplatformen.

Cookies

Her finder du flere oplysninger om vores cookiepolitik

Afvejning af interesser når retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger er vores legitime interesse?

Til nogle formål behandler E-Invasion dine personoplysninger baseret på vores legitime interesse som retsgrundlag for behandlingen. Ved vurderingen af retsgrundlaget tager vi udgangspunkt i en afvejning af interesser, hvorved vi har fastslået, at vores legitime interesse for behandlingen vejer tungere end din interesse og din grundlæggende ret til ikke at få dine personoplysninger behandlet. Vores legitime interesser fremgår af tabellerne ovenfor. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at læse mere om, hvordan vi har foretaget afvejningen. Du finder vores kontaktoplysninger i starten af denne politik for beskyttelse af personoplysninger.

Denne politik for beskyttelse af personoplysninger er opdateret af E-Invasion den 25. januar 2019.

Afmeld

For at afmelde vores nyhedsbreve og andre mailinglister indtaster du din e-mailadresse herunder og trykker på “Afmeld”


  Hej, har du brug for hjælp?
  Vi sidder klar til at hjælpe dig!
  Skriv vores chat eller på:

  info @ billige-teste.dk

  Mandag-fredag
  09.00 – 16.00

  Her kan du betale sikkert med

  Få en gratis e-bog “Guide til graviditet” når du tilmelder dig vores nyhedsbrev!

  Du får guiden når du tilmelder dig vores nyhedsbrev om fertilitet og gode råd til graviditet.

  * E-bogen er skrevet i samarbejde med fertilitetsklinikken TFP Stork Fertility. Din e-mail udleveres ikke til 3. part og du kan afmelde dig med et enkelt klik