Senest opdateret, 28 august 2018

Spøgelsesstreg, falsk/forkert resultat – hvad skyldes det egentlig

Læs om 10 mulige forklaringer her!

Et emne som tit berøres i vores kundeservice, og som engang imellem debatteres livligt på forskellige internet forums før graviditet, er det her med ”spøgelsesstregen” på graviditetstesten og falske/forkerte resultater. Og det forekommer ved alle producenter; fra de billigste til de lidt mere dyre Clearblue graviditetstests. Modsat hvad mange tror, så har det sjældent noget at gøre med kvaliteten på testen.

I denne artikel kan du læse om hvad den mest sandsynlige årsag er, dvs. mulige årsager til ”spøgelsesstregen” og et falsk/forkert resultat.

Falsk/forkert resultat – hvad skyldes det egentlig?

Indledningsvist skal det siges at de fleste graviditetstest til hjemmebrug som er tilgængelige på markedet i dag er af meget god kvalitet, og har en høj sikkerhed, forudsat at man følger brugsvejledningen. Ægte falsk-positive tests er derfor så godt som ikke-eksisterende.

I stedet er der forskellige faktorer der påvirker, og medfører at resultatet (teststregen) læses forkert, som en spøgelsesstreg, og at man dermed tror at resultatet er forkert eller at der er noget galt med selve testen.

Vi begynder med lidt fakta:

Vidste du at hCG…

 • Dannes naturligt i moderkagen under graviditeten
 • Måles i Internationale Enheder (International Units) og skrives som IE/L eller mIU/ml
 • Minder kemisk om et hypofysehormon, LH, som hos manden stimulerer og frigiver testosteron fra testiklerne
 • Er klassificeret som et lægemiddel i Danmark i lægemiddellovgivningen
 • Er klassificeret som et dopingmiddel (klassificeret indenfor sport)

Graviditetshormonet hCG (Humant Chorionic gonadotropin), er det hormon som alle graviditetstest er designet til at reagere på, og man skelner imellem to forskellige typer af graviditetstests – kvalitative (som måler om det findes i urinen/blodet), og kvantitative (som måler hvor meget hCG der er i blodet). Graviditetstest til urin er hovedsageligt kvalitative, hvor en blodprøve for hCG som regel er kvantitativ (men kan også være kvalitativ).

Normalt kan hCG forekomme i meget lave niveauer, selv hos mænd og ikke-gravide kvinder, men niveauet er i de tilfælde lavere end 3 mIU/ml (alt mellem 0 og 5 er normalt og anses som negativt), og det er et så lavt niveau at det ikke kan registreres som et positivt resultat på de hjemmetest man kan købe i dag.

De mest følsomme graviditetstest som findes på markedet til hjemmebrug er følsomme ned til 10 mIU/ml hCG. Så hvis urinen der anvendes til testen indeholder minimum 10 mIU/ml hCG eller mere, og graviditetstesten har en sikkerhed på mere end 99%, så betyder det at sandsynligheden for at det er et positivt resultat mere end 99% sikkert. Flere af de graviditetstest som kan købes på internettet, apoteket eller andre butikker skal dog bruge mere hCG for at give et positivt resultat. Ofte ligger følsomheden på disse tests på 25 mIU/ml hCG.

Når et æg bliver befrugtet tager det 5-10 dage inden det har sat sig fast i livmodervæggen, og derefter begynder det at producere hCG. Studier har dog vist at hos op til 10% af kvinder sætter embryoet sig ikke fast før meget senere; efter den første dag af udebleven menstruation. Derfor kan det lade vente på sig inden visse kvinder får et positivt resultat.

hCG kan sædvanligvis ses i blodet først. Nyrerne renser blodet således at hCG sidenhen udskilles med urinen, og derfor går der lidt længere inden at hCG kan påvises i urinen sammenlignet med i blodet.

Eftersom mange kvinder gerne vil blive gravide, har de en tendens til at teste for tidligt i graviditeten, og så er hCG niveauet når de tester også relativt lavt – måske lige omkring testens sensitivitetsniveau. Det er her at kvinden, der udfører testen, refererer til teststregen som en ”spøgelsesstreg”, men som egentlig blot er en meget svag teststreg, der ofte er lidt diffus i farven (vær opmærksom på at farven på teststregen kan variere fra producent til producent).

Hvor længe der går inden man kan se et positivt resultat på en graviditetstest afhænger af flere ting:

 • Hvor længe det tager for det befrugtet æg at sætte sig fast i livmoderen
 • Hvordan du anvender testen – følg brugsvejledningen, og tjek udløbsdatoen
 • Hvornår du anvender testen – jo tidligere du tester i forhold til den forventet menstruation, jo mere usikkert er resultatet. Morgenurin er anbefalet.
 • Personen der anvender testen – hCG niveauet i urinen på forskellige tidspunkter i graviditeten er forskelligt fra kvinde til kvinde.
 • Hvilken type test du anvender: nogle graviditetstest er mere følsomme end andre

Men hvad er det så der kan påvirke stregens farveintensitet – og har det nogen betydning?

Der er flere faktorer der kan påvirke resultatet på en graviditetstest og intensiteten af stregen, men man skal huske på at en urinprøve for graviditet er en kvalitativ graviditetstest – dvs. at den kun måler om hCG er i urinen – ikke hvor meget der er.  Hvor intens stregen er, har derfor ingen reel betydning. ”En (test)streg er en streg” uanset hvor svag eller intens den er. (Stregen bør dog være samme tykkelse/bredde).

Princippet i hvordan en graviditetstest fungerer, er således:

 • Tætheden af kapillærerne som urinen skal igennem ind i testen, til det område hvor stregen vises.
 • I resultatområdet er der to streger der kan reagere.
 • Den ene streg, kontrolstregen, vises længst væk fra prøvetagningsstedet (tættest på den del af testen du holder med hånden), og reagerer kun på væske. Kontrolstregen bekræfter at der er tilført tilstrækkelig væske (urin) til testen. Det er kun farve, ikke hormon, der påvirker kontrolstregen.
 • Den anden streg, som er den for teststregen, vises (ca. 4-5 mm) til venstre for kontrolstregen, og reagerer både på væske og hCG, under forudsætning af at hCG findes i tilstrækkelig niveau i urinen.
 • En positiv graviditetstest har ALTID en synlig farvet teststreg, (men vær opmærksom på at farven kan variere afhængig af producenten af graviditetstesten).

Eftersom hCG niveauet under en normal graviditet stiger meget hurtigt (man regner med at niveauet fordobles cirka hver tredje dag, i det første trimester), så er hCG normalt også en meget god markør for graviditet.

Det er helt naturligt at hCG niveauet er lavt i begyndelsen af graviditeten. I de første 3-4 uger ligger niveauet typisk imellem 3 og 156 mIU/ml hCG, og topper omkring uge 10-13 på mellem 29.900 og 291.000 mIU7ml hCG. Dvs. højest i den sidste del af første trimester. Efter 20. Graviditetsuge er hCG produktionen relativ konstant.

Ved tidspunktet for den forventet/udeblevne menstruation (14+ dage efter ægløsning), vil mere end 95% af graviditetstests som regel være positive. 

Med den høje følsomhed, som de fleste graviditetstest har i dag, så er det ikke usædvanligt at kvinden allerede har et positivt resultat (dog ofte meget svagt) på graviditetstesten – inden forventet menstruation.

I begyndelsen af en graviditet er det heller ikke usædvanligt at hCG koncentrationen varierer med forskellige urinprøver; specielt i de første to uger af en graviditet, og det kan derfor medføre forskellige resultater på graviditetstestene.

Selv om man kan teste før den forventet første dag af menstruation med flere af de graviditetstest som kan købes i dag, anbefaler producenterne at de foretages den dag man forventer sin menstruation, for at opnå den størst mulige sikkerhed. Jo tidligere man tester før forventet menstruation, jo mindre pålidelig er den. Når man tester tidligt er det vigtigt at anvende morgenurinen.

Man skal huske på at vi alle har vores måde at se tingende på – også når det gælder hvor svag eller intens stregen på en graviditetstest er.

Baseret på min mangeårige erfaring i at svare på spørgsmål om blandt andet graviditetstest, er en af de mest sædvanlige forklaringer at det som opfattes som ”spøgelsesstreg”, er ganske enkelt at man tester (for) tidligt!

 1. Test som udføres før den forventede menstruationsdag. Der findes hCG i urinen som testen har kunnet registrere, men et relativt lavt niveau, og teststregen bliver derfor helt naturlig svag.

Det kan være at du har regnet din cyklus forkert, og tester derfor for tidligt. Selvom du normalvis har en regelmæssig cyklus, så er der ingen der siger at du ikke pludselig kan få en der er længere.

Det er ikke alle graviditeter der går som de skal – og så mange som op mod 60% af alle befrugtede æg fører aldrig til en fuldbåren graviditet, nogle afbrydes af naturlige årsager (spontan abort) 

Efter en spontan abort så falder hCG niveauet, i stedet for at stige hurtigt, og da hCG niveauet ofte er lavt tidligt i graviditeten kan det falde så hurtigt at man kan opleve at få et positivt resultat den ene dag og et negativt resultat den næste.

Det er individuelt fra kvinde til kvinde, og fra graviditet til graviditet, hvor hurtigt hCG niveauet forsvinder ud af kroppen ved en afbrudt graviditet. Det kan ske på en dag – eller der kan være rester i kroppen i op til ni uger.

Man skal også huske på at hCG forsvinder fra blodet først – og derefter urinen. Så hvis man har set det første positive resultat på en graviditetstest, som efterfølges af en negativ blodprøve, kan det skyldes at der stadig er en lille rest af hCG i urinen, på samme tid som niveauet forsvandt fra blodet inden blodprøvet blev taget.

 1. Afbrudt graviditet/spontan abort hvor hCG niveauet reduceres, er dermed en anden mulig forklaring på en ”spøgelsesstreg”, eller et andet resultat hvor en/nogle af de udførte tests læses forkert, eller hvis testen er defekt.

VIGTIGT:  Gå aldrig ud fra at en graviditet er blevet afbrudt baseret på kun en graviditetstest – det bør vurderes af en læge!

Andre faktorer som kan påvirke resultatet og/eller intensiteten på en graviditetstest – og dermed muligvis tolkes som en ”spøgelsesstreg”, forkert resultat eller en defekt test er:

 1. Et stort væskeindtag (specielt i timerne inden testen udføres) kan fortynde urinen så meget at man får et misvisende resultat – en så svag teststreg at det læses som en spøgelsesstreg (eller at der måske slet ikke ses en teststreg).
 1. Langsom hCG stigning end hvad der normalvis forventes. Nogle gravide kvinder producerer hCG lidt langsommere. Det kan betyde at teststregen er svag selvom kvinden tester efter den forventet menstruationsdag.
 2. Aflæsningstiden – alle tests har angivet en aflæsningstid, og der er i den tidsramme at resultatet er gyldigt. Efter testens aflæsningstid kan den kemiske reaktion, der sker i testen, fortsætte og det kan betyde at der kommer en streg (svag eller intens) – eller måske forsvinder stregen helt. Aflæsningstiden varierer fra producent til producent så læs brugervejledningen grundigt!

Hold testen i en armslængde afstand når du skal aflæse resultatet. Hvis du ikke kan se en teststreg er det en god ide at smide den i skraldespanden – og lade den blive der.

 1. Det individuelle syn – det er muligt at manipulere med testen på forskellig vis, til at overbevise sig selv om et positivt resultat – specielt hvis man virkelig ønsker et positivt resultat, og har forsøgt at blive gravid længe. Men hvis du ikke kan se en teststreg når du kigger med en armslængde afstand og/eller kan se teststregen, bør du læse resultatet som negativt. Vent 2-3 dage og test igen.
 1. Forkert testtidspunkt/forkert type/for gammel test anvendes

Ja, det forekommer at man faktisk ikke har været opmærksom på hvilken test man har brugt! Eller at man bare har været nysgerrig på hvad resultatet bliver når man ikke følger brugsvejledningen! Gør ikke dig selv en bjørnetjeneste – det er kun forvirrende, og spild af penge ikke at følge brugsvejledningen!

Graviditetstests er udviklet til brug omkring tiden for den forventet menstruation, da det er på det tidspunkt de fleste gravide kvinder normalt har produceret så meget hCG at det kan aflæses på en graviditetstest.

Hvis man ved en fejl har taget en graviditetstest i den periode hvor man har stigning i LH-niveauet (omkring ægløsning), så kan man risikere at få et positivt resultat som ikke skyldes graviditet, men i stedet kommer fra LH-hormonet.

LH (ægløsningshormon) og hCG (graviditetshormon) minder nemlig meget om hinanden i deres kemiske struktur, og derfor kan LH påvirke resultatet.

Det samme gælder hvis man har anvendt en ægløsningstest i stedet for en graviditetstest, på dagen af forventet menstruation (og man faktisk er gravid). Grundet hormonernes lighed i deres kemiske struktur kan man så få et positivt resultat på ægløsningstesten som ikke skyldes ægløsning, men i stedet tilstedeværelsen af hCG i urinen.

 1. Visse former for lægemidler der indeholder hCG (normalvis i fertilitetsbehandlingsmedicin) kan også medføre et positivt resultat (som en svag teststreg). Hormoner som gives ved fertilitetsbehandling tager 5-14 dage inden de forsvinder fra kvindens system, afhængig af dosis og kvindens individuelle forbrænding. Hvis du er usikker på om dine lægemidler kan påvirke noget, bør du tale med din læge.
 1. Ektopisk svangerskab – hCG niveauet er ofte lavere, og øges langsommere end normalt. Det kan medføre en svagere teststreg end hvad der normalt forventes. Kontakt en læge med det samme hvis du mistænker ektopisk svangerskab.
 1. Visse sjældne sygdomme kan medføre produktion af hCG i kroppen, som intet har med graviditet at gøre – Tal med din læge.

Afslutningsvis:

Er du usikker på resultatet af din graviditetstest, kan det være en god ide at vente 2-3 dage inden du igen tager en ny test, hvis menstruationen stadig ikke er kommet. Ved gentagne negative resultater uden at menstruationen er kommet kan det være en god ide at følge op hos egen læge.

Vi håber at ovenstående har givet dig en lidt bedre forståelse for hvorfor en teststreg kan være svag, og hvorfor den engang imellem læses som en ”spøgelsesstreg”, eller at resultatet læses som forkert/falsk – når det egentlig handler om de indvirkende faktorer der er gældende for den enkelte kvinde og hormonerne i hendes krop.

Jeg hedder Ane Jönsson og det er mig som har skrevet artiklen. Den er skrevet ud fra min mangeårige erfaring (siden 2003) indenfor kundeservice og produktrådgivning indenfor ægløsnings og graviditetstest.

Kilder:

www.niomanader.se

www.billige-tester.no

www.syklus.info

www.babymed.com


Spar penge på oktober måneds tilbud

Relaterade artiklar

Krise for danske mænds forplantningsevne?

Dr.dk skriver 1. januar 2013 om den dårlige sædkvalitet hos mange danske mænd. En række nye forskningsresultater peger på at den mandlige fertilitet er i krise. Læs mere

Drastisk nedgang af antallet sædceller hos mænd

I løbet af de sidste 40 år er antallet af sædceller hos mænd i den vestlige verden faldet kraftigt - med over 50%! Dette viser et nyt studie offentliggjort i Human Reproductive Update 2017. Læs mere

Mandens fertilitet – hvornår er man infertil?

Få gode råd og vejledning til, hvordan du selv kan forbedre din fertilitet. Der findes en lang række kosttips og generelle råd, der kan booste mandens fertilitet. Find dem her Læs mere

I tvivl om helbred og kostvaner under graviditeten?

Kan for meget motion skade fosteret? Er det i orden at bruge selvbruner når man er gravid? Hvilke vitamintilskud har en gravid brug for? Læs mere

At blive gravid kræver god timing

For nogle kvinder er det intet problem at blive gravid, men for andre er det knapt så let. Mange kvinder ved ikke hvornår de har ægløsning og har derfor ikke en god timing når de har samleje selv om de ønsker at blive gravide. Læs mere

Kanonkuren - vitaminer og kosttilskud mod barnløshed

Kanonkuren er en kombination af vitaminer og kosttilskud, som skulle virke gavnligt på både mænds og kvinders fertilitet. Læs mere om kanonkuren og fertilitet her. Læs mere

Ny bog: Klar til børn - guide til sundhed og fertilitet

Klar til Børn - guide til sunhed og fertilitet hedder en ny bog af Else Marie Lehman. I bogen "Klar til børn" bliver du guidet gennem både den mandlige og kvindelige fertilitet. Du får gode råd og tips til hvordan du selv kan optimere dine chancer for at blive gravid. Læs mere

Nyhed fra Clearblue – digital graviditetstest med ugeindikator

Som eneste forhandler i Danmark kan E-Invasion A/S nu tilbyde Clearblue Digital Graviditetstest med ugeindikator. Læs mere

Ny Graviditetstest fra Clearblue med ugeindikator

Clearblue har udviklet en ny graviditetstest, som kan fortælle hvornår du er blevet gravid - en såkaldt uge indikator. Læs mere

Gi' slip på din stress – bedre resultat for at blive gravid

I et nylig udført studie (Rapport-Hubschman et al., Fertility & Sterility Oct 2009), fandt man at kvinder som håndterede sin infertilitet ved mental afkobling, og ved at ’gi slip’ på sin stress, fik en mærkbart højere graviditetsfrekvens. Læs mere

Spørg en ekspert i fertilitet

Det kan være svært at få svar på sine spørgsmål når man forsøger at blive gravid. men ikke længere. Send dit spørgsmål til en fertilitets ekspert gennem os. Læs i artiklen hvordan du gør. Læs mere

Ny metode kan hjælpe barnløse

En ny metode, utdviklet af forskere fra Aarhus Universitet kan hjælpe til at kaste lys over kvinders barnløshed og er et første skridt på vejen til at kunne tilbyde hver enkelt kvinde en skræddersyet behandling. Læs mere

Nyt om folinsyre - studie viser at folinsyre minimerer risikoen for autism

I følge TT 2013-02-18 så tyder et ny norsk studie på at folinsyre ikke kun minimerer risikoen for at barnet fødes med neuralrørsdefekter som f.eks. rygmargbrok, men også at folinsyre dramatisk minimerer risikoen for autisme. Læs mere

Ovusense NYT ægløsningsprodukt til brug om natten

Nu kan vi tilbyde dig et helt nyt produkt for at registrere din ægløsning (også for dig med PCOS); nemlig Ovusense. Læs mere

OvuSense Garanti

Læs mere

Barnløshed - den nye folkesygdom

Læs om Danmarks nye folkesygdom ufrivillig barnløshed - om årsagerne samt hvilket behandlingsmuligheder der findes hvis I lider af barnløshed. Læs mere

Mænd, alkohol og deres sædkvalitet

På Dr.dk kan man 16/10 læse om en undersøgelse gennemført på 1.221 mænd i alderen 18 til 28 mht. deres drikkevaner i forhold til deres sædkvalitet. Resultatet viste, at alkohol alvorligt kan skade sædkvaliteten. Læs mere

Dårlig sædkvalitet svært at tale om

1 ud af 5 danske mænd har nedsat eller dårlig sædkvalitet inde på livet, men mange mænd har svært ved at snakke om deres problemer med at gøre kvinden gravid. Læs mere

Babyplan GraviGum - Tyg dig til pålideligt svar om graviditet

Revolutionerende, nem graviditetstest fra Billige-teste: BabyPlan GraviGum – tyggegummiet, der bliver rødt, hvis du er gravid. Læs alt om GravidGum her Læs mere

PCO og graviditet

Bliv klogere på PCO/PCOS og hvordan det påvirker din fertilitet og mulighed for at blive gravid. Årsager, symptomer og mulige behandlinger - læs mere om PCO og PCOS her. Læs mere

Har du brug for hjælp?

info@billige-teste.dk

Man-Fre 9.00 - 12.00 | 12.30 - 15.00

70 200 128


Dine fordele

 • Vi udsender ordrer 6 dage om ugen!
 • Kvalitetsteste til gode priser
 • Hurtigt og diskret levering
 • Personlig kundeservice
 • Mulighed for fertilitetsrådgivning
 • 21 dages fuld returret – 90 dage for ægløsningstest og testsæt 
 • Testene er CE mærket og godkendt af FDA

 

Læs mere her


Ved køb for 60,00 kr.