menu
Artikler om fertilitet | Information til manden

Dårlig sædkvalitet hos danske mænd

I en længere periode over mange år har der været mest fokus på kvinden og problemer med kvindens fertilitet når talen kom på at stifte en familie.

Når graviditeten udeblev, var det ofte på grund af at kvinden ikke havde ægløsning, at hun havde været så uheldig at have fået beskadiget æggelederen – eller i de værste tilfælde dem begge – eller måske at der var en større ubalance med hendes hormoner.

I dag ved vi at problemet også kan ligge i dårlig sædkvalitet hos manden, ligesom vi ved at det er et problem man kan gøre noget ved.

Hvordan ser dårlig sædkvalitet ud?

Der er flere faktorer som kan påvirke en mands sædkvalitet, så ofte tager man mere end en prøve for at undersøge om der er markante forskelle på prøverne.

Det betyder jo rigtig meget når man forsøger at blive gravide og samtidig er begrænset af lovgivningen og økonomien i forhold til at kunne få hjælp fra en fertilitetsklinik.

Sædkvaliteten er ofte en meget afgørende faktor for hvilken fertilitetsbehandling parret kan tilbydes og hvor omfattende behandlingen bliver.

Hos en normal mand vil sædkvaliteten se ud sådan her:

  • Mindst 15 millioner sædceller for hver milliliter frisk sæd
  • Mindst 50 % af sædcellerne skal bevæge sig
  • Mindst 30% af sædcellerne skal have et normalt udseende

Jo højere tallene er, jo bedre er sædkvaliteten. Så hos en mand hvor sædkvaliteten er dårlig, vil et eller flere af tallene være lavere – måske meget endda.

En god sædkvalitet afhænger som du kan se af flere faktorer, for det er ikke nok at manden producerer ekstrem mange millioner sædceller, hvis sædcellerne ikke kan bevæge sig så meget at de kan svømme op i æggelederen og befrugte ægget.

Eller hvis de fleste har kromosomfejl eller har misdannelser – så er der jo desværre en større risiko for at en evt. kommende baby ikke vil være levedygtig eller måske får store problemer i sin hverdag på et eller andet tidspunkt i sit liv.

Mandens sædkvalitet kan afgøre om kvinden bliver gravid

Men lægevidenskaben er nu begyndt at sætte meget fokus på mandens fertilitet, fordi statistikker viser at sædkvaliteten hos mænd i Danmark ikke er så god som den burde være – der er meget diskussion frem og tilbage mellem eksperterne, men det er svært at opnå enighed.

Den forskning som der er foretaget gennem de sidste ca. 15 år viser tydeligt at helt op mod 25 % af alle mænd kan risikere at få problemer med at gøre deres partner gravid pga. en nedsat sædkvalitet.

Heldigvis er det kun ganske få mænd som er helt sterile.

Er der tvivl så få din mands sædkvalitet testet

Det kan være enormt grænseoverskridende for en mand at få undersøgt om han har nedsat sædkvalitet, for mange forbinder deres sædkvalitet med det at være en “rigtig mand” og er derfor nervøse for at få svaret at vide.

Er du i tvivl om din mand har dårlig sædkvalitet, bør du hjælpe ham med at overvinde denne frygt og få testet hans sæd selv om det er svært, for jo længere tid i venter, jo mere kan det påvirke en evt. fertilitetsbehandling længere fremme.

Jo yngre en kvinde er, jo mere frugtbar er hun. Det kan derfor påvirke hvor svært det er for hende at blive gravid – selv med lægernes hjælp – hvis årsagen til den manglende graviditet er på grund af at manden har dårlig sædkvalitet.

Til dig der er mand

Så er du mand og har du og din partner forsøgt igennem en længere periode – op mod 12 måneder – at stifte familie uden at det er lykkedes, så forsøg at tage dig sammen til at få testet din sædkvalitet.

Eftersom så mange mænd i Danmark opdager at de har en nedsat sædkvalitet som kan gøre det sværere at gøre en kvinde gravid, er det bedre at få vished og få hjælp end at gå i uvidenhed.

Til dig der er kvinde

Forstå at det kan være svært for en mand at få at vide at han har svært ved at gøre dig gravid.

Forsøg at tale om hvad det betyder for ham, dig og jeres parforhold at få testet hans sædkvalitet og ikke mindst hvad det kan betyde for alle parter, hvis han faktisk viser sig at have en dårlig sædkvalitet som kan gøre det til en udfordring at stifte familie.

Test hjemme – find ud af hvordan sædkvaliteten er

Hvis overvindelsen ved at gå til lægen eller opsøge en privat fertilitetsklinik er for stor, er muligheden også at lave et par teste hjemme. Det er ikke optimalt men det kan give manden og hans partner en god fornemmelse af hvordan hans sædkvalitet er.

For 10 år siden var de hjemmetest som undersøgte mænds sædkvalitet af den type som udelukkende kunne fortælle om der var over eller under 20 millioner sædceller i sædprøven.

Her er der dog også sket en udvikling.

Swimcount testEn hjemmetest kaldet SwimCount har den unikke egenskab at den kan fastslå om manden har dårlig sædkvalitet ved at måle antallet af de stærkeste sædceller, som er den eneste type sædcelle, der kan nå frem til og befrugte kvindens æg. På den måde kan manden få et godt bud på hvordan hans sædkvalitet ser ud, om den er nedsat eller ej.

Selv om denne hjemmetest ikke kan give manden et lige så udførligt resultat af sædprøven som en undersøgelse der er udført på et laboratorie, er det et godt supplement, hvis manden ikke lige er klar til at få det lavet en hos lægen eller en fertilitetsklinik.

Hjemmetesten må ikke bruges som erstatning for en lægelig undersøgelse for dårlig sædkvalitet, men bør blot anvendes til at give et estimat af hvordan sædens kvalitet er.

Hos Billige Teste fører vi flere forskellige, meget pålidelige, sædkvalitetstests. Du finder dem alle her.

Der er håb – selvom din mand har nedsat sædkvalitet

Som en fertilitetslæge engang sagde “der skal kun ét æg og én sædcelle til for at lave en baby, og en gang imellem lykkes det faktisk at skabe et nyt liv – imod mange odds”.

Men det kan være svært for et par som ønsker at kvinden skal blive gravid og holde fast i det håb når man står midt i en fertilitetsbehandling.

Har din mand nedsat sædkvalitet, vil jeg afslutte med at sige at der hele tiden kommer nye metoder i forhold til fertilitetsbehandling, og lægerne bliver dygtigere og dygtigere.

Det er ikke bare et håb, det er en fakta.

Kilder:

Videnskab.dk

Sundhed.dk

Relaterede artikler

Dårlig sædkvalitet kan være afgørende for om I bliver gravide eller ej - Læs her hvordan I kan blive testet og hvad I kan gøre hvis sædkvaliteten er lav!

Læs mere

Mange mænd venter med at tage en sædkvalitetstest til parret har forsøgt i noget tid. Det kan for mange være det helt rigtige at tage det stille og roligt. Men er det altid en god idé? Vi har kigget på FOR og IMOD at tage en sædkvalitetstest allerede, når I går i gang med ’projekt baby’.

Læs mere

I løbet af de sidste 40 år er antallet af sædceller hos mænd i den vestlige verden faldet kraftigt - med over 50%! Dette viser et nyt studie offentliggjort i Human Reproductive Update 2017.

Læs mere

1 ud af 5 danske mænd har nedsat eller dårlig sædkvalitet inde på livet, men mange mænd har svært ved at snakke om deres problemer med at gøre kvinden gravid.

Læs mere

Tilbage til alle artikler